ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน M

โปรแกรมท่องเที่ยว กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( M )

Day 1
xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ + ส่งที่พักเช็คอินและพักผ่อน

Day 2  ( ทัวร์ หมู่เกาะพีพี - เรือ speed boat )
07.30 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 1 ) 
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว 
09.30 น.   ทริป เกาะพีพี เกาะไผ่ เรือสปีดโบ๊ท
                อาหารกลางวันแบบ บุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 ) 
16.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม 
 
Day 3
08.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  3 )
12.00 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่
 

 
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืนรวมค่าบริการดังนี้ 
 
1. ที่พัก 2 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์หมู่เกาะพีพี + ปิเละลากูน โดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน
3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
4. รถรับส่งสนามบินกระบี่ 
5. ประกันอุบัติเหตุทางทะเล
 


 

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( M )  ท่านสามารถเลือก โรงแรมได้ดังนี้

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( M )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

 
Visitors: 137,369