ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน L

โปรแกรมทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( L )
 
Day 1
xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. + ส่งที่พักเช็คอินและพักผ่อน

Day 2
07.30 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 1 )
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป เกาะพีพี เกาะไผ่ เรือสปีดโบ๊ท
                อาหารกลางวันแบบ บุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 )
16.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม
 
Day 3 
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  3 )
08.00 น.   เช็คเอาท์ ฝากสัมภาระไว้ที่ล๊อบบี้
08.30 น.   รถรับที่ โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป ทัวร์ 4 เกาะทะเลกระบี่ เรือหางยาว
                 อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 4 )
14.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม
15.30 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่
 

 
การบริการในแพ็คเกจทัวร์กระบี่รวมดังนี้ 
 
1. ที่พัก 2 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์ หมู่เกาะพีพี เกาะไผ่ เรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน
2. ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยเรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
4. รถรับส่งสนามบินกระบี่ 
 


แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( L )  ท่านสามารถเลือก โรงแรมได้ดังนี้

ราคาข้างต้นเป็นแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( L ) รวมค่าบริการดังนี้ 
 
1. ที่พัก 2 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า 
2. ทัวร์หมู่เกาะพีพีโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน
3. ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยเรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
4. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
5. รถรับส่งสนามบินกระบี่ 
6. ประกันอุบัติทางทะเล

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( L )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

Visitors: 137,370