ทัวร์พีพี เกาะไผ่ เรือเร็ว

โปรแกรมทัวร์

วันเดย์ทัวร์เกาะพีพี x เกาะไผ่

  • 08.30 - 09.00 น. รถ / เรือ speed boat รับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่เกาะพีพีดอน

  • 10.00 น. นำท่านสู่ เกาะพีพีเล เกาะหินปูนกลางทะเล เป็นเกาะที่ไม่มีที่พักอาศัย  ผ่าน อ่าวมาหยา  จากนั้น นำท่านชม อ่าวปิเละ ลากูน ทะเลในแห่งอันดามัน สวยงามด้วยหน้าผาหินปูน ตั้งฉากกับน้ำทะเล และนำท่านผ่านชม ถ้ำไวกิ้ง

  • 10.45 น. นั่งเรือชมหน้าผาของเกาะพีพี และอ่าวปิเล๊ะ และจอดเรือดำน้ำบริเวณ อ่าวโล๊ะซาม๊ะ

  • 12.00 น. ทานอาหารกลางวัน ณ  เกาะไผ่ ดงปะการังแสนไร่ อันเลื่องชื่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มด่ำ กับความสวยงามของชายหาด

  • 13.45 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะพีพีดอน ชมทัศนียภาพ บริเวณ บนเกาะพีพีดอน

  • 15.00 น. เดินทางจากเกาะพีพีดอน มุ่งหน้ากลับสู่เกาะลันตา

  • 16.00 น. เดินทางกลับท่าเรือ ส่งท่านยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

   ค่าบริการ

     ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,500.-

    เด็ก 3 - 10 ปี ท่านละ 900.-

 

จองทัวร์ เกาะพีพี เกาะไผ่ โดยเรือสปีดโบ๊ท

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

Visitors: 137,369