ทัวร์ เกาะรอก เรือเร็ว

โปรแกรมทัวร์

วันเดย์ทัวร์ เกาะรอก โดยสปีดโบ๊ท

( ทริปออกจากเกาะลันตา )


  • 08.30 น.  รถ / เรือ speed boat รับท่านที่โรงแรม มุ่งหน้าสู่เกาะรอก โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ  50 นาที

  • 10.00 น.  เดินทางถึงเกาะรอก สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดที่ " เกาะรอกใน "   น้ำทะเลสีฟ้าคราม  พักผ่อนเล่นน้ำ หรือเลือกดำน้ำ ณ จุดดำน้ำตื้น  ที่บานสะพรั่งไปด้วยแนวปะการัง และฝูงปลาหลายร้อย ( จุดที่ 1 )

  • 10.45 น.  กลับขึ้นเรือเพื่อเปลี่ยนจุดดำน้ำชมปะการัง เพื่อสัมผัสความสวยงามของอาณาจักรใต้ท้องทะเลอันดามัน ใช้เวลาดำน้ำประมาณ 45 นาที ( จุดที่ 2 )

  • 12.00 น. ทานอาหารกลางวัน แบบมินิบุปเฟ่ต์ ริมชายหาดเกาะรอก  หลังรับประทานอาหาร เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป หลากหลายจุด บริเวณ ริมหาดเกาะรอก

  • 13.00 น.  หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยง นำท่าน ชมปะการังอ่อนหลากสีสันที่ " เกาะรอกนอก "  ใช้เวลาดำนำ้ประมาณ 45 นาที ( จุดที่ 3 )

  • 14.15 น.  ออกเดินทางจากเกาะรอก มุ่งหน้าสู่เกาะลันตาผ่านเกาะแก่งมากมาย ชมทัศนียภาพอุทยานแห่งขาติเกาะลันตา

  • 15.30 น.  เดินทางกลับถึงท่าเรือ และส่งท่านกลับสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,500.-

เด็ก 3 - 10 ปี ท่านละ 900.-

 

สำรองทัวร์เกาะรอก  โดย สปีดโบ๊ท

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องในการจอง

Visitors: 137,151