4 Days 3 Nights Marina Express

โปรแกรมทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( A )
 
Day 1
 
xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ + ส่งที่พักเช็คอินและพักผ่อน
 
Day 2 
 
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) 
08.30 น.   รถรับที่ โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
 09.30 น.   ทริป ทัวร์4 เกาะทะเลแหวก เรือหางยาว
                 อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2) 
15.00 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรมเพื่อพักผ่อน

Day 3 
 
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป ทัวร์เกาะห้อง เรือเร็ว speed Boat 
                อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ (มื้อที่ 4) 
15.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม 
 
Day 4 
 
08.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่  5)
12.00 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่
 

ราคาแพ็คเกจกระบี่ 4 วัน 3 คืน ( A )  Marina Express ( Deluxe ) / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
 
05 มค.63 - 24 มค.63 : 5,250-/ท่าน

25 มค.63 - 01 กพ.63 : 6,100.-/ท่าน

02 กพ.63 - 29 กพ.63 : 5,250.-/ท่าน

01 มีค.63 - 31 มีค.63 :  4,750.-/ท่าน

01 เมย.63 - 31 ตค.63 : 4,650.-/ท่าน
 
 
หมายเหตุ ราคาและเงื่อนไข ราคาเด็ก
 
  • เด็กอายุ 0 - 2.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการ
  • เด็กอายุ 3 - 9.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75 % ของราคาผู้ใหญ่
  • เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการ เท่ากับราคาผู้ใหญ่
 
 
การบริการในแพ็คเกจทัวร์กระบี่รวมดังนี้  
 
1. ที่พัก 3 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า 
2. ทัวร์ เกาะห้อง เรือเร็ว speed boat  พร้อมอาหารกลางวัน
2. ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน 
3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
4. รถรับส่งสนามบินกระบี่

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( A )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

Visitors: 137,150