4 Days 3 Nights Maneetel Krabi

โปรแกรมทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( A )
 
Day 1
xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ + ส่งที่พักเช็คอินและพักผ่อน
 
Day 2 
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  1 ) 
08.30 น.   รถรับที่ โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
 09.30 น.   ทริป ทัวร์4 เกาะทะเลแหวก เรือหางยาว
                อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 ) 
15.00 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรมเพื่อพักผ่อน

Day 3  
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 ) 
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป ทัวร์เกาะห้อง เรือเร็ว speed Boat 
               อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 4 ) 
15.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม 
 
Day 4 
08.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  5 )
12.00 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่
 

ราคาแพ็คเกจกระบี่ 4 วัน 3 คืน ( A )  Maneetel Krabi ( Deluxe Sea View )  / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

06 มค.63 - 16 มค.63  ท่านละ 7,390 บาท 

17 มค.63 - 30 เมย.63  ท่านละ  6,990 บาท 

01 พค.63 - 31 ตค.63   ท่านละ  5,550 บาท 


หมายเหตุ ราคาและเงื่อนไข ราคาเด็ก
 
  • เด็กอายุ 0 - 2.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการ
  • เด็กอายุ 3 - 9.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75 % ของราคาผู้ใหญ่
  • เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการ เท่ากับราคาผู้ใหญ่
 
 
การบริการในแพ็คเกจทัวร์กระบี่รวมดังนี้  
 
1. ที่พัก 3 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า 
2. ทัวร์ เกาะห้อง เรือเร็ว speed boat  พร้อมอาหารกลางวัน
2. ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน 
3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
4. รถรับส่งสนามบินกระบี่

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( A )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

 

Visitors: 19,207