3 Days 2 Nights Aonang Buri

โปรแกรมทัวร์ กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S )

 
วันแรกของการเดินทาง
xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ ตามเวลาที่ท่านต้องการ และส่งท่านที่พักเช็คอินและพักผ่อน  ( เวลาเช็คอินมาตฐาน 14.00 น. )

วันทีสองของการเดินทาง
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 1 ) 
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว 
09.30 น.   ทริป 4 เกาะทะเลกระบี่ เรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 ) 
14.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม 
 
วันที่สามของการเดินทาง
08.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  3 ) 
12.00 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ 

 

ราคาแพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S ) อ่าวนางบุรี รีสอร์ท / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
 
11 มค. 63 - 19 มค. 63  ท่านละ 3,650 บาท 

20 มค.63 - 31 มค. 63  ท่านละ 3,990 บาท 

01 กพ. 63 - 29 กพ. 63  ท่านละ 3,650 บาท 

01 มีค. 63 - 20 มีค. 63  ท่านละ 3,350 บาท 

21 มีค. 63 - 15 เมย. 63  ท่านละ 2,950 บาท 

16 เมย. 63 - 31 ตค. 63  ท่านละ 2,590 บาท
 
หมายเหตุ ราคาและเงื่อนไข ราคาเด็ก
 
  • เด็กอายุ 0 - 2.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการ
  • เด็กอายุ 3 - 9.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75 % ของราคาผู้ใหญ่
  • เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการ เท่ากับราคาผู้ใหญ่
 
ราคาข้างต้นเป็นแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ที่รวมค่าบริการดังนี้ 
 
  • ที่พัก 2 คืนที่ Aonang Buri Resort ( Superior ) พร้อมอาหารเช้า
  • ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยเรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
  • หน้ากาก + ชูชีพ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
  • รถรับส่ง ส่วนตัว สนามบินกระบี่
  • ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

Visitors: 137,369