3 Days 2 Nights Maneetel Krabi

โปรแกรมท่องเที่ยว กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S )
 
วันแรกของการเดินทาง
xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ ตามเวลาที่ท่านต้องการ+ ส่งที่พักเช็คอินและพักผ่อน  ( เวลาเช็คอินมาตฐาน 14.00 น. )

วันทีสองของการเดินทาง
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 1 ) 
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว 
09.30 น.   ทริป 4 เกาะทะเลกระบี่ เรือหางยาว
                อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 ) 
14.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม 
 
วันที่สามของการเดินทาง
08.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  3 ) 
12.00 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ 

 

ราคาแพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S ) มณีเทลกระบี่บีชฟร้อนท์ / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

 • 01 พย.62 - 15 ธค.62   ราคาท่านละ 4,450 บาท
 • 16 ธค.62 - 24 ธค.62   ราคาท่านละ 4,650 บาท
 • 25 ธค.62 - 05 มค.63  ราคาท่านละ 4,950 บาท
 • 06 มค.63 - 16 มค.63  ราคาท่านละ 4,650 บาท
 • 17 มค.63 - 30 เมย.63  ราคาท่านละ  4,450 บาท
 • 01 พค.63 - 31 ตค.63   ราคาท่านละ  3,450 บาท

หมายเหตุ ราคาและเงื่อนไข ราคาเด็ก
 
 • เด็กอายุ 0 - 2.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการ
 • เด็กอายุ 3 - 9.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75 % ของราคาผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการ เท่ากับราคาผู้ใหญ่
 
ราคาข้างต้นเป็นแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ที่รวมค่าบริการดังนี้ 
 
  • ที่พัก 2 คืนที่ Maneetel Krabi Beach Front ( Deluxe Sea View ) พร้อมอาหารเช้า
  • ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยเรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
  • หน้ากาก + ชูชีพ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
  • รถรับส่ง ส่วนตัว สนามบินกระบี่
  • ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

 

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

Visitors: 136,658