3 Days 2 Nights Marina Express

โปรแกรมท่องเที่ยว กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S )

 

วันแรกของการเดินทาง

 

xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ ตามเวลาที่ท่านต้องการ+ ส่งที่พักเช็คอินและพักผ่อน  ( เวลาเช็คอินมาตฐาน 14.00 น. )

วันทีสองของการเดินทาง

 

07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 1 ) 
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว 
09.30 น.   ทริป 4 เกาะทะเลกระบี่ เรือหางยาว
                อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 ) 
14.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม 
 

 

วันที่สามของการเดินทาง

 

08.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  3 ) 
12.00 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ 

 

ราคาแพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S ) มารีน่าเอ็กพรส  / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

 

01 พย.61 - 23 ธค.61 ท่านละ 2,850 บาท 

24 ธค.61 - 10 มค.62 ท่านละ 4,450 บาท

11 มค.62 - 28 กพ..62 ท่านละ 3,750 บาท

01 มีค.62 - 31 มีค.62 ท่านละ 2,750 บาท 

01 เมย.62 - 31 ตค.62 ท่านละ 2,400 บาท


หมายเหตุ ราคาและเงื่อนไข ราคาเด็ก
 
  • เด็กอายุ 0 - 2.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการ
  • เด็กอายุ 3 - 9.00 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75 % ของราคาผู้ใหญ่
  • เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการ เท่ากับราคาผู้ใหญ่

 

ราคาด้านบนเป็นราคาแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ที่รวมค่าบริการดังนี้ 

 

1. ที่พัก 2 คืน ที่ Marina Express Fisherman Aonang ( Deluxe Room ) พร้อมอาหารเช้า 

2. ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยเรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน

3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย

4. รถรับส่งสนามบินกระบี่ ตามเที่ยวบินที่ท่านต้องการ

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง
Visitors: 137,369