3 Days 2 Nights Sugar Marina Cliff Hanger

โปรแกรมทัวร์ กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S )
 
วันแรกของการเดินทาง
xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ ตามเวลาที่ท่านต้องการ+ ส่งที่พักเช็คอินและพักผ่อน  ( เวลาเช็คอินมาตฐาน 14.00 น. )

วันทีสองของการเดินทาง
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 1 ) 
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว 
09.30 น.   ทริป 4 เกาะทะเลกระบี่ เรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 ) 
14.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม 
 
วันที่สามของการเดินทาง
08.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  3 ) 
12.00 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ 

 

ราคาแพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S ) ชูการ์ มารีน่า คลิฟแฮงเกอร์ 
 
01 กย. - 31 ตค. 63    ท่านละ  2,590 บาท 

01 พย. - 27 ธค. 63  ท่านละ  3,350 บาท 

28 ธค - 04 มค. 64  ท่านละ  4,950 บาท 

05 มค. 64 - 28 กพ.64 ท่านละ  3,850 บาท 

01 มีค.64 - 31 มีค.64  ท่านละ  3,500 บาท 

01 เมย.64 - 31 ตค.64  ท่านละ  2,750 บาท 
 

หมายเหตุ ราคาและเงื่อนไข ราคาเด็ก

  • เด็กอายุ 0 - 2.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการ
  • เด็กอายุ 3 -9.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75% ของราคาผู้ใหญ่
  • เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการ เท่ากับราคาผู้ใหญ่
 
 
ราคาข้างต้นเป็นแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ที่รวมค่าบริการดังนี้ 
 
  • ที่พัก 2 คืน ที่ Sugar Marina Cliff Hanger ( Cliff View ) พร้อมอาหารเช้า 
  • ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยเรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
  • รถรับ - ส่ง สนามบินกระบี่
  • ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

Visitors: 137,370