3 Days 2 Nights Sugar Marina Cliff Hanger

โปรแกรมท่องเที่ยว กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S )
 
วันแรกของการเดินทาง
xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ ตามเวลาที่ท่านต้องการ+ ส่งที่พักเช็คอินและพักผ่อน  ( เวลาเช็คอินมาตฐาน 14.00 น. )

วันทีสองของการเดินทาง
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 1 )
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป 4 เกาะทะเลกระบี่ เรือหางยาว
                อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 )
14.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม
 
วันที่สามของการเดินทาง
08.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  3 )
12.00 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่

 

ราคาแพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S ) ชูการ์มารีน่า คลิฟแฮงเกอร์ / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน
 

05 มค. 63 - 24 มค. 63  ท่านละ 3,350 บาท 

25 มค. 63 - 01 กพ. 63  ท่านละ 3,950 บาท 

02 กพ. 63 - 29 กพ. 63  ท่านละ 3,350 บาท 

01 มีค. 63 - 31 มีค. 63  ท่านละ 2,990 บาท 

01 เมย. 63 - 31 ตค. 63  ท่านละ 2,750 บาท 

หมายเหตุ ราคาและเงื่อนไข ราคาเด็ก
 
  • เด็กอายุ 0 - 2.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการ
  • เด็กอายุ 3 - 9.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75 % ของราคาผู้ใหญ่
  • เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการ เท่ากับราคาผู้ใหญ่
 
ราคาข้างต้นเป็นแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ที่รวมค่าบริการดังนี้ 
 
  • ที่พัก 2 คืนที่ Sugar Marina Cliff Hanger ( Superior Pool View ) พร้อมอาหารเช้า
  • ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยเรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
  • หน้ากาก + ชูชีพ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
  • รถรับส่ง ส่วนตัว สนามบินกระบี่
  • ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

 

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

Visitors: 19,209