3 วัน 2 คืน เดอะภูบีช

โปรแกรมทัวร์ กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S )

 
วันแรกของการเดินทาง
xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ ตามเวลาที่ท่านต้องการ และส่งท่านที่พักเช็คอินและพักผ่อน  ( เวลาเช็คอินมาตฐาน 14.00 น. )

วันทีสองของการเดินทาง
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 1 )
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป 4 เกาะทะเลกระบี่ เรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 )
14.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม
 
วันที่สามของการเดินทาง
08.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  3 )
12.00 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่

 

ราคาแพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S ) The Phu Beach hotel  / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

01 เมย. 63 - 31 ตค. 63  ราคาท่านละ 2,590 บาท 
01   พย.63 - 19 ธค.63   ราคาท่านละ  2,990 บาท 
20   ธค.63 - 10 มค.64  ราคาท่านละ  3,500 บาท 
11   มค. 64 - 30 มีค.64  ราคาท่านละ  2,990 บาท 
01  เมย.64 - 31 ตค.64  ราคาท่านละ 2,590 บาท 

 
หมายเหตุ ราคาและเงื่อนไข ราคาเด็ก
 • เด็กอายุ 0 - 2.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการ
 • เด็กอายุ 3 - 9.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75 % ของราคาผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการ เท่ากับราคาผู้ใหญ่
 
ราคาข้างต้นเป็นแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ที่รวมค่าบริการดังนี้ 
 
 • ที่พัก 2 คืนที่ The Phu Beach Hotel ( Superior Pool View - ชั้น 2 ) พร้อมอาหารเช้า
 • ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยเรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
 • หน้ากาก + ชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
 • รถรับส่ง ส่วนตัว สนามบินกระบี่
 • ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

ราคาแพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S ) The Phu Beach hotel  / จองขั้นต่ำ 2 ท่าน

101 เมย. 63 - 31 ตค. 63  ราคาท่านละ 2,590 บาท 
01   พย.63 - 19 ธค.63   ราคาท่านละ  2,990 บาท 
20   ธค.63 - 10 มค.64  ราคาท่านละ  3,500 บาท 
11   มค. 64 - 30 มีค.64  ราคาท่านละ  2,990 บาท 
01  เมย.64 - 31 ตค.64  ราคาท่านละ 2,590 บาท 
 
หมายเหตุ ราคาและเงื่อนไข ราคาเด็ก
 • เด็กอายุ 0 - 2.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่คิดค่าบริการ
 • เด็กอายุ 3 - 9.99 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75 % ของราคาผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป คิดค่าบริการ เท่ากับราคาผู้ใหญ่
 
ราคาข้างต้นเป็นแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ที่รวมค่าบริการดังนี้  
 
 • ที่พัก 2 คืนที่ The Phu Beach Hotel ( Superior Pool View - ชั้น 2 ) พร้อมอาหารเช้า
 • ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยเรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
 • หน้ากาก + ชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
 • รถรับส่ง ส่วนตัว สนามบินกระบี่
 • ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( S )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

Visitors: 137,369