ทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน B

โปรแกรมทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( B )

 
Day 1
xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ + ส่งที่พักเช็คอินและพักผ่อน

Day 2 
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 1 )
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เรือสปีดโบ๊ท
               อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 )
16.00 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม
 
Day 3 
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  3 )
08.30 น.   รถรับที่ โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป ทัวร์หมู่เกาะพีพี เกาะไผ่ เรือสปีดโบ๊ท
               อาหารกลางวันแบบ บุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 4 )
16.00 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรมเพื่อพักผ่อน
 
Day 4
08.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  5 )
12.00 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่
 

 
การบริการในแพ็คเกจทัวร์กระบี่รวมดังนี้ 
 
1. ที่พัก 3 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน
2. ทัวร์ หมู่เกาะพีพี เกาะไผ่ เรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน
3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
4. รถรับส่งสนามบินกระบี่ 
 
 

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( B )  ท่านสามารถเลือก โรงแรมได้ดังนี้
ค่าบริการแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( B ) ด้านบนรวมค่าบริการดังนี้
 
1. ที่พัก 3 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เรือสปีดโบ๊ท + อาหารกลางวัน
2. ทัวร์ หมู่เกาะพีพี เกาะไผ่ เรือสปีดโบ๊ท + อาหารกลางวัน
3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
4. อาหารรวม 5 มื้อ ( มื้อเช้า 3 มื้อ และ มื้อกลางวัน 2 มื้อ ) 
4. รถรับส่งส่วนตัว สนามบินกระบี่ 

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( B )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

Visitors: 24,468