ทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน B

โปรแกรมทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( B )
 
Day 1
xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ + ส่งที่พักเช็คอินและพักผ่อน

Day 2 ( ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก - เรือสปีดโบ๊ท )
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 1 )
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เรือสปีดโบ๊ท
                อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 )
16.00 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม
 
Day 3  ( ทัวร์ หมู่เกาะพีพี เกาะไผ่ - เรือสปีดโบ๊ท )
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  3 )
08.30 น.   รถรับที่ โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป ทัวร์หมู่เกาะพีพี เกาะไผ่ เรือสปีดโบ๊ท
                 อาหารกลางวันแบบ บุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 4 )
16.000 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรมเพื่อพักผ่อน
 
Day 4
08.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  5 )
12.00 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่
 
การบริการในแพ็คเกจทัวร์กระบี่รวมดังนี้ 
 
1. ที่พัก 3 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน
2. ทัวร์ หมู่เกาะพีพี เกาะไผ่ เรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน
3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
4. รถรับส่งสนามบินกระบี่ 
 
 
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( B )  ท่านสามารถเลือก โรงแรมได้ดังนี้
ค่าบริการแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( B ) ด้านบนรวมค่าบริการดังนี้
 
1. ที่พัก 3 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน
2. ทัวร์ หมู่เกาะพีพี เกาะไผ่ เรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน
3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
4. รถรับส่งสนามบินกระบี่ 

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( B )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

แพคเกจทัวร์กระบี่