ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน

โปรแกรมทัวร์

สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

    • 09.45 น.  นำท่านสู่น้ำตกร้อน  สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ 

    • 10.45 น.  นำท่านเดินสู่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาปะ – บางคราม นำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  สระมรกต  สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ

    • 12.45 น.  ทานอาหารกลางวัน แบบเซ็ทโต๊ะ

    • 14.30 น.  นมัสการพระอาจารย์จำเนียรและกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่มีพระพักต์สวยที่สุดในภาคใต้ วัดถ้ำเสือ 

    • 16.00 น.  เดินทางกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ


    อัตราค่าบริการ

     ผู้ใหญ่ ท่านละ  990 บาท

     เด็ก 3 - 10 ปี ท่านละ  800 บาท

 


จองทัวร์ สระมรกต น้ำตกร้อน

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

  


 


Visitors: 137,157