ทัวร์เกาะพีพี เกาะไผ่ เรือเร็ว

โปรแกรมทัวร์

วันเดย์ทัวร์พีพี สปีดโบ๊ท

  • 08.20 น. รถรับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือ

  • 09.00 น. เรือออกจากท่าเรือส่วนตัว มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  45 - 50 นาที

  • 10.00 น. นำท่านสู่ เกาะพีพีเล เกาะหินปูนกลางทะเล เป็นเกาะที่ไม่มีที่พักอาศัย  ผ่าน อ่าวมาหยา  จากนั้น นำท่านชม อ่าวปิเละ ลากูน ทะเลในแห่งอันดามัน สวยงามด้วยหน้าผาหินปูน ตั้งฉากกับน้ำทะเล และนำท่านผ่านชม ถ้ำไวกิ้ง

  • 11.00 น. นำท่านเล่นน้ำ ดูปลาและปะการังที่ อ่าวลิง หรือ อ่าวสามหาด อ่าวที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปะการังนานาชนิด

  • 12.00 น.ทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารพีพีคลิฟบีช แบบบุปเฟ่ต์ ที่ เกาะพีพีดอน หลังจากนัน เดินพักผ่อน และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกบนเกาะ

  • 13.30 น. นำท่านเล่นน้ำ ดูปะการังที่ อ่าวรันตี หรือ เกาะยุง ดำน้ำ กันอย่างสนุกสนาน พร้อมชมปลาหลากหลายสายพันธ์

  • 14.00 น. เดินทางสู่ เกาะไผ่ ดงปะการังแสนไร่ อันเลื่องชื่อ พักผ่อน บนเกาะเล่นน้ำ อย่างสนุกสนาน

  • 16.30 น. เดินทางกลับท่าเรือ ส่งท่านยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

   

   ค่าบริการ

     ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,490.-

    เด็ก 3 - 10 ปี ท่านละ 1,200.-

 

จองทัวร์ เกาะพีพี เกาะไผ่ โดยเรือสปีดโบ๊ท

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

Visitors: 137,152