ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน M

โปรแกรมท่องเที่ยว กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( M )
 Day 1
xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ + ส่งที่พักเช็คอินและพักผ่อน

Day 2
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 1 )
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป 4 เกาะทะเลกระบี่ เรือสปีดโบ๊ท
                อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 )
14.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม
 
Day 3
08.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  3 )
12.00 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่
 
การบริการในแพ็คเกจทัวร์กระบี่รวมดังนี้ 
1. ที่พัก 2 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน
3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
4. รถรับส่งสนามบินกระบี่ 
 

ราคาด้านล่างเป็นราคาแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ที่รวมค่าบริการดังนี้ 
 
1. ที่พัก 2 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยเรือสปีดโบ๊ท พร้อมอาหารกลางวัน
3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
4. รถรับส่งสนามบินกระบี่ 
5. ประกันอุบัติทางทะเล
 
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( M )  ท่านสามารถเลือก โรงแรมได้ดังนี้
ราคาข้างต้นเป็นแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน  XL รวมค่าบริการดังนี้ 
 
1. ที่พัก 2 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์ พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน ครึ่งวัน
3. ทัวร์ ดำน้ำ ที่เกาะห้อง ท่องทะเลในโดยเรือเร็ว speed boat พร้อมอาหารกลางวัน
4. ทัวร์ ดำน้ำ 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
5. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
6. รถรับส่งสนามบินกระบี่ 
 

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( M )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

แพคเกจทัวร์กระบี่