ทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน A

โปรแกรมทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( A )
 
Day 1
xx.xx       รถรับสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ + ส่งที่พักเช็คอินและพักผ่อน
 
Day 2 
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  1 )
08.30 น.   รถรับที่ โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
 09.30 น.  ทริป ทัวร์4 เกาะทะเลแหวก เรือหางยาว
               อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 )
15.00 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรมเพื่อพักผ่อน

Day 3  
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 )
08.30 น.   รถรับที่โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป ทัวร์เกาะห้อง เรือเร็ว speed Boat
               อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 4 )
15.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม
 
Day 4
08.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  5 )
12.00 น.   พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ 
 

 
การบริการในแพ็คเกจทัวร์กระบี่รวมดังนี้ 
 
1. ที่พัก 3 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์ เกาะห้อง เรือเร็ว speed boat  พร้อมอาหารกลางวัน
2. ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
4. รถรับส่งสนามบินกระบี่

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( A )  ท่านสามารถเลือก โรงแรมได้ดังนี้

ค่าบริการแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน (  A ) ด้านบน รวมค่าบริการดังนี้
 
1. ที่พัก 3 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์ เกาะห้อง เรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
2. ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
3. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
4. รถรับส่งสนามบินกระบี่ 

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน ( A )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง
 
Visitors: 24,468