ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืนXL

โปรแกรมทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( XL )

 
Day 1

xx.xx          รถรับท่านสนามบินกระบี่ / บขส. กระบี่ + ส่งที่พักเช็คอิน ( กรุณาถึงสนามบินกระบี่ก่อน 11.00 น. )
13.30 น.    รถรับที่โรงแรม เพื่อทำกิจกรรม สนุกๆ พายเรือคายัคที่อ่าวท่าเลน แบบ ครึ่งวันบ่าย
17.30 น.    เสร็จกิจกรรม พายเรือคายัค รถส่งท่านที่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
Day 2  
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  1 )
08.30 น.   รถรับที่ โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป ทัวร์ หมู่เกาะห้อง ท่องทะเลใน เรือเร็ว
                  อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 2 )
16.00 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม
 
Day 3 
07.00 น.   มื้อเช้า ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่  3 )
08.00 น.   ช่วงเช้า เช็คเอาท์ ฝากสัมภาระ ไว้ที่ ล๊อบบี้
08.30 น.   รถรับที่ โรงแรม ส่งท่าน ณ ท่าเรือส่วนตัว
09.30 น.   ทริป ทัวร์ 4 เกาะทะเลกระบี่ เรือหางยาว
                  อาหารกลางวันแบบ มินิบุปเฟ่ต์ ( มื้อที่ 4 )
14.30 น.   เดินทางกลับท่าเรือส่งท่านยังโรงแรม
15.00 น.   เปลี่ยนชุดอาบน้ำ ในห้องที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้
xx.xx  น.  พนักงานขับรถรับที่โรงแรม + แวะซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่
 
** วันแรกที่มาถึง ควรถึงสนามบินกระบี่ ก่อนเวลา  11.00 น. **
 
** ในวันเดินทางกลับควรมีเที่ยวบินตั้งแต่เวลา  18.30 น. เป็นต้นไป **
 

 
 การบริการในแพ็คเกจทัวร์กระบี่รวมดังนี้ 
 
1. ที่พัก 2 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์ พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน ครึ่งวัน
3. ทัวร์ ดำน้ำ ที่เกาะห้อง ท่องทะเลในโดยเรือเร็ว speed boat พร้อมอาหารกลางวัน
4. ทัวร์ ดำน้ำ 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
5. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
6. รถรับส่งสนามบินกระบี่

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( XL )  ท่านสามารถเลือก โรงแรมได้ดังนี้

ราคาข้างต้นเป็นแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน  XL รวมค่าบริการดังนี้ 
 
1. ที่พัก 2 คืนตามที่ท่านเลือก พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์ พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน ครึ่งวัน
3. ทัวร์ ดำน้ำ ที่เกาะห้อง ท่องทะเลในโดยเรือเร็ว speed boat พร้อมอาหารกลางวัน
4. ทัวร์ ดำน้ำ 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือหางยาว พร้อมอาหารกลางวัน
5. หน้ากาก + ชูชีพ / ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวไทย
6. รถรับส่งสนามบินกระบี่ 
 

จองแพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ( XL )

โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจอง

Visitors: 24,463